The Teddy Bear Daycare on päiväkoti, jossa lapsesi saa tietoa erilaisista kulttuureista kansainvälisessä ilmapiirissä. Eri kulttuurien ymmärtäminen ja hyväksyminen kasvattaa lasta suvaitsevaisuuteen.

Tärkein päämäärämme on antaa lapsille valmiudet kohdata tulevaisuuden moni-ilmeisempi ja kulttuurisesti rikkaampi maailma.

Käytämme kielikylpymenetelmää, joka tarkoittaa sitä, että kaikki opetus ja päivittäinen toiminta tapahtuu englanninkielellä. Oppiminen tapahtuu lapsen ehdoilla, ja lapsi käyttää kieltä omien kykyjensä ja halujensa mukaan.

Me The Teddy Bear Daycare-päiväkodissa toimimme tiiviissä yhteistyössä lasten ja vanhempien kanssa. Päiväkodissa yhdistyvät eri kansallisuudet, monipuolinen kokemus lasten päivähoidosta sekä Suomessa että ulkomailla ja toisiaan täydentävät erilaiset koulutukset kasvatus- sekä hoitoalalta.

The Teddy Bear Daycare perustettiin Lahteen vuonna 2000. Päiväkodissa on 32 paikkaa 3-6 vuotiaille lapsille.