The Teddy Bear Daycare on englanninkielinen päiväkoti, esikoulu ja iltapäiväkerho jossa kulttuurinen moninaisuus nähdään voimavarana.

Tärkeänä päämääränämme on antaa lapsille valmiudet kohdata tulevaisuuden moni-ilmeisempi ja kulttuurisesti rikkaampi maailma.

Varhaiskasvatuksessamme arvostetaan ja hyödynnetään kasvatusta, jossa kulttuurit ovat läsnä kaikkialla. Tärkeänä tavoitteenamme on siirtää kulttuuriperintöä sekä tärkeinä pidettyjä arvoja ja traditioita seuraavalle sukupolvelle.

Käytämme päiväkodissamme kielikylpymenetelmää, joka tarkoittaa sitä, että koko varhaiskasvatuksen pedagogiikka tapahtuu englannin kielellä. Oppiminen tapahtuu lapsen ehdoilla, ja lapsi käyttää kieltä omien kykyjensä ja halujensa mukaan.

Päiväkotimme tärkeänä arvona on lasten ja heidän huoltajiensa osallisuuden huomioiminen varhaiskasvatuksen kokopäiväpedagogiikan suunnittelussa, toteutuksessa sekä arvioinnissa.

Varhaiskasvatuksen henkilöstössämme yhdistyvät eri kansallisuudet, monipuolinen kokemus lasten varhaiskasvatuksesta sekä Suomessa että ulkomailla ja toisiaan täydentävät erilaiset koulutukset kasvatus- ja ohjausalalla.

The Teddy Bear Daycaren maksuton englanninkielinen esikoulu on tarjolla eskari-ikäisille lapsille ilman pääsykoetta ja kielitaustasta riippumatta. Meillä lapsesi suorittaa laadukkaan esikouluvuoden pienryhmässä (7 max) turvallisessa ympäristössä pätevän esiopettajamme johdolla.

The Teddy Bear Daycare perustettiin Lahteen vuonna 2000. Päiväkodissa on 32 paikkaa 3-6 vuotiaille lapsille sekä 28 iltapäivähoitopaikkaa omissa tiloissaan.